Read more about the article Finally : TU को exam Paper English र Nepali दुबै भाषामा आउने !
TU को exam Paper English र Nepali दुबै भाषामा आउने !

Finally : TU को exam Paper English र Nepali दुबै भाषामा आउने !

त्रिभुवन विश्ववि‌द्यालय प्राजिक परिषद् स्थायी समितिले २०८० साल चैत्र १५ गते बसेको बैठक मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लीएने बार्षिक परीक्षामा Question Paper हरु English र Nepali दुबै भाषामा आगामी प्रथम बर्षको परीक्षा देखिनै अनिवार्य रुपमा लागु गरी क्रमशः दोस्रो तेस्रो र चौथो बर्षमा समेत लागुगर्ने निर्णय गरेको छ ।

Continue ReadingFinally : TU को exam Paper English र Nepali दुबै भाषामा आउने !